Waarom?

Om snel collega’s met specifieke kennis, vaardigheden en competenties binnen uw bedrijf te vinden. 

Verder geeft Benvido Profile u ook inzicht in mogelijk ontbrekende kennis op bedrijfsniveau.

Hoe?

Benvido Profile maakt de intern latent aanwezige kennis, vaardigheden en competenties inzichtelijk.
Daarbij creëren en verhogen wij

  • de slagvaardigheid van uw bedrijf,
  • de onderlinge verbinding en saamhorigheid, en daarmee
  • het werkplezier van uw medewerkers.

Wat?

Een online platform én App, exclusief voor uw medewerkers. Zij delen hun eigen profiel met hierin de kennis, vaardigheden en competenties en kunnen snel collega's met de gewenste ervaring vinden.

Hoe werkt Benvido Profile?

Aanmaken maatwerkprofiel

Een Beheerder stelt een maatwerkprofiel voor uw bedrijf samen. Het maatwerkprofiel
wordt opgeslagen in onze streng beveiligde Cloud-omgeving. Dit profiel bevat voor
uw bedrijf relevante Kennis, Vaardigheden en Competenties (KVC) informatie, aangevuld
met andere, bijv. vanuit HR perspectief, interessante informatie.

Nadat het maatwerkprofiel is opgesteld wordt dit vrijgegeven voor uw medewerkers.

Invullen profiel

Medewerkers vullen het eigen profiel in en maken zich op die manier beter bekend
bij de collega’s. Tevens wordt per onderdeel aangegeven wat het niveau is;
basis, gevorderd, ervaren of expert.
Medewerkers kunnen het eigen profiel op elk gewenst moment aanpassen.

Zoeken en vinden!

Met behulp van de snelle en flexibele zoekfunctie is uw medewerker in staat
de juiste collega te vinden. Zo worden langdurige interne zoektochten of
externe inhuur voorkomen en daarmee de bedrijfskosten verlaagd.

Waarom Benvido Profile gebruiken?

Uw bedrijf krijgt met Benvido Profile:

  • Overzicht en inzicht in de specifiek aanwezige kennis
  • Tijdig inzicht in ontbrekende kennis
  • Een beter werkend intern netwerk
  • Collega’s weten elkaar sneller en beter te vinden
  • Daardoor lagere (out-of-pocket) kosten
  • Het gebruik van Benvido Profile bevordert waardering en werkplezier

Extra modules beschikbaar

De App kan worden uitgebreid met de extra Modules Beschikbaar en Rating.
Bij Beschikbaar kan uw medewerker de momenten aangeven waarop deze het beste
benaderd kan worden.
Bij Rating kan uw medewerker aangeven wat het expertiseniveau is van de collega
die geholpen heeft.